Horoszkóp

 
 

  Az asztrológia - mint spirituális „iránytű”- azt mutatja meg, hogy milyen célból vagyunk fizikai testben, tehát analógiák formájában jelzi, hogy mi az életfeladatunk. Ez azért fontos, mert energetikailag csak olyan tevékenységünk élvez támogatást, ami ebbe a sorsfeladatba belefér.

  Ha ilyen tevékenységet végzünk, akkor boldogok, kiegyensúlyozottak leszünk, és elkerüljük az olyan figyelmeztetéseket, mint amilyen például a félelem, depresszió, önbizalomhiány, balesetek, betegségek.
  A REIKI az életet és a fejlődést az UNIVERZUM akaratával összhangban támogatja. Az UNIVERZUM akaratának a megismeréséhez egy kis kitérőt kell tennünk. Amikor kiszakadunk tudatilag az EGYSÉGTUDAT állapotából, tudatunk keresi az utat annak újbóli megéléséhez. Ehhez fizikai testben kell megtapasztalnunk minden mindennel való azonosságát, hiszen csak így lesz hitünk, és ez által tudásunk.

  A Tudás pedig Buddha szerint azt jelenti, hogy az Atma (Lélek, Ego) azonos a BRAHMA-val (Végső lényeg, Isten, Reiki), más szóval az ego illúzió. Inkarnációnk során karmikus következményeket veszünk fel magunkra mind pozitív, mind negatív értelemben.

  Amikor egy inkarnáció során a lélek már nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni vállalt életfeladatát, vagy éppenséggel már teljesítette, akkor kilép a fizikai testből – ezt a nyugati kultúrkörben halálnak hívják – és több fázisban egy „életfilm” pereg le előtte, amikor is látni fogja, hogy mit teljesített az „Életterv”-vel összhangban, és mit azzal ellentétesen. De nem csak szvadharma (egyéni karma), hanem a Dharma (kozmikus karma) szintjén is. Ennek alapján „megtervezi” következő inkarnációját, pl. hová, milyen szülőkhöz születik le. Ez azonban nem életeseményekre lebontva, hanem analógiák szintjén történik, különben nem lenne esélye a szabad akaratnak. Azt tudjuk, hogy a determináció és a szabad akarat együttesen teszik ki az EGYSÉG-et. Ezt követően a lélek „pihenő” állapotba kerül, és amikor a sok korábbi inkarnációban elért spirituális fejlettségének megfelelő rezgésszáma megegyezik az UNIVERZUM abban a pillanatban vett rezgésszámával, akkor veszi, mint leszületendő csecsemő az első levegőt. Az ebben a pillanatban tapasztalt bolygóállások jelentik az UNIVERZUM akaratát, karmikus életfeladatunkat, amit a horoszkópunk tartalmaz.
  A REIKI mindig csak azt a tevékenységet támogatja, ami a horoszkópból analógiák szintjén kiolvasható.

 

Életfeladatcentrikus horoszkóp


Igény esetén, előzetes egyeztetéssel, egyéni horoszkóp elemzés kérhető az alábbi telefonszámon:


Szőcsik László

+36 30 433 1424


 

1865. augusztus 15. 13:08:40 (helyi középidő) Jago falu, Jamagata prefektúra, Japán (h:136 fok 48 perc, sz: 35 fok 25 perc)


Usui Mikao a Fa Bivaly évében született. A japán asztrológia szerint ennek az esztendőnek a szülöttei rendíthetetlenek mint a hegy, életükre a stabilitás és az egyértelműség a jellemző. Usui élete általában kitűnően példázza is ezt.


1869-ben négyévesen bekerül egy Tendai buddhista kolostorba. Itt a kínai Tientai mintájára a Lótusz-szútrán alapuló tanításokat kap. E tanokat egy Saicho (767-822) nevű szerzetes honosítja meg Japánban. A szerzetesek szokatlanul szigorú fegyelemben éltek, és 12 évet kellett eltölteniük a kolostorban, mielőtt azt először elhagyhatták. A kikerülő papok mint a nemzet támaszai, és a lelkek megmentői voltak ismertek. A kiotói szerzetesek mindig szoros kapcsolatot tartottak fenn a császári családdal. Japán iránti hűséget fogadtak, sokuk komoly politikai pályát futott be. Talán ez lehetett az oka Usui későbbi magas tisztségeinek is, hiszen egy időben Japán egészségügyi és belügyminisztere volt.

Szerzetesi ideje alatt rendszeresen gyakorolt összpontosítást és befelé tekintési gyakorlatokat (shikan) a Kurama-hegy erőcentrumain. Közben Chi-kung (Ki-ko) gyakorlatokat tanult, melyekben igen magas szintet ért el. Ezek segítségével már szerzetesként is gyógyított.

A Tendai vonalon az ún. Rei-Jutsu-Kai (=Az Isteni Művészettel való találkozás) közösség tagja lesz. A közösség központja a Kurama-hegy lábánál és a hegy tetején álló szentélyek voltak. (A Kurama japánul azt jelenti: nyereg). A felső szentély híres ereklyéje egy hatalmas Amitabha Buddha szobor, melynek alapja mélyen a felszín alatt volt. Innen egy lépcső indult a hegy gyomrában rejtőző szentélybe. Usui gyakran meditált itt. A másik kedvelt helye a Kiotói Teológiai Könyvtár volt, ahol minden vallás szent könyvei olvashatóak voltak, valamint olyan írások is, melyek ezen vallások egyetlen tanként való felfogásáról szóltak.

Usui-ra nagy hatást gyakorolt a vallásalapítók életének számtalan hasonlósága, és annak a prófétai láncnak a leírása, melyben Zarathusztra, Buddha, Lao-ce, Jézus és Mohamed is egyaránt szerepel.

Gyakorló buddhista lévén tudta, hogy a megvilágosodáshoz vezető út valójában a gyógyulás útja is, így olyan módszert keresett, amely a poláris tudat megvilágosodott tudattá alakításával egyszerre hat az emberi lét fizikai, emocionális, mentális és spirituális szintjén. A megoldást a tibeti Gyémánt Lótusz Szútrában, ill. speciális tantrikus (Kundalíni-jóga) és Vadzsrajana meditációkban találta meg.

Itt kell megjegyezni, hogy megvilágosodása előtt Sákjamuni Buddha is ezeket a gyakorlatokat végezte, aki a Kundalíni nagymestertől kapta a beavatását a központi vezeték megnyitásának gyakorlatába. Ettől kezdve nevezik őt Gótama remetének, a nagy sámanának. Buddha és Usui megvilágosodásának közös voltára utal Usui kedvenc szava, a csószaku is. Ez magyarul a célok, az eredmények elvárása nélküli, teljes közömbösséggel végzett cselekvést jelent, elvetve a szeretetet és a gyűlöletet, az örömet és a bánatot egyaránt. Ezzel lehet a vágyat, a létszomjat kioltani, amely Buddha tanítása szerint a szenvedést, és az örökös újraszületést okozza. „A tudatlanságnak – ami nem más, mint annak a nem tudása, hogy „Sabbe Dhamma anatta” (=minden dolog, a dolgok végső lényege a nem-én, az éntelenség, az ego nélküliség) – a teljes vágytalanság révén történő megszüntetésével megszűnnek a karmikus képzőerők  …  a bánat, a fájdalom, a szomorúság, a gyötrelem, a betegség, az öregség, a halál, egyszóval a szenvedés”. (Buddha beszédei: A létszomj kioltása, MN 38).


1914-ben, 49 évesen Usui feladja világi pozícióit, visszatér a Kúrama-hegy gyomrában lévő szentélybe, és 21 napos megszakítatlan meditáció után nagy fényesség hatja át, és eléri a megvilágosodást. Ennek során olyan színes fénygömböket látott, amelyek azokat a szanszkrit jeleket tartalmazták, amikkel a Gyémánt Lótusz Szútrában már találkozott. Ezek után Kiotóban marad 1921-ig, és szerzetesi életet élve gyógyítja az embereket.

1921-ben Tokióba megy, ahol megalapítja iskoláját és klinikát nyit. Először csak szerzeteseket tanít. Az évezredes hagyományok szerint a tanítványnak együtt kellett élnie a mesterrel, amíg ő maga is mesterré nem válik. Usui módszere a „Fénytest Felébresztése” volt, mely az Éberség Megvalósításának négy lépésén keresztül a SAMBHOGAKAYA csakra-sorának tisztítása, Chi-kung és mantra gyakorlatok segítségével. Itt a későbbi négy szimbólum még nem szerepelt. Ezek csak akkor jelentek meg, amikor világi tanítványként egy Hayashi nevű, ősi szamuráj családból származó, nyugalmazott hajóskapitány esetében az évezredes módszerek már nem működtek. Tanítványai közt 5 buddhista apáca és 9 szerzetes volt, mely utóbbiak a Rei-Jutsu-Kai közösség tagjai voltak. Később beutazta az országot, és életében több mint 2000 ember kapta meg általa a REIKI-t.


Usui 1926. március 9-én hagyta el e földi világot, immár véglegesen. Hamvai egy japán templom oltárán pihennek, Tokió Toyotama nevű elővárosban, a buddhista Szaihodzsi templomban.Neptunuszi (áldozati) típus.

Azok a területek, ahol megélheti áldozatiságát, vagy az önkéntes lemondást:

- Önmegvalósítás, kiteljesedés, szerelem, gyerek, vállalkozás (Neptunusz-5. ház)

- Beteljesült vágyak, közösségek, barátok, pártfogók, segítők (Szaturnusz-11. ház)

- Önérvényesítés, vágyak, törekvések, ego (Jupiter-I. ház)

- Együtt érző gondoskodás, otthon, család, ingatlanok (IV. ház-Halak)


Szaturnusz – Mérleg (+), Jupiter – Nyilas (+).

- Akkor tudja magát elfogadtatni olyannak, amilyen, ha hitet ad áldozatoknak úgy, ahogy az mindenkinek megfelelő. Ekkor elfogadja cselekvésének eredményét akkor is, ha az megítélése szerint számára nem kedvező, ezért tetteiben szabad lesz, akaratszabaddá válik, így már nem vágyai szerint cselekszik.

- Itt kell megjegyezni, hogy Usui kedvenc szava a „csószaku” volt, ami magyarul a célok, eredmények elvárása nélküli, teljes közömbösséggel végzett cselekvést jelent, elvetve a szeretetet és a gyűlöletet, az örömet és a bánatot egyaránt. Ezzel lehet a vágyat, a létszomjat kioltani, amely Buddha tanítása szerint a szenvedést, és az örökös újraszületést okozza. „ A tudatlanságnak – ami nem más, mint annak a nem tudása, hogy „Sabbe Dhamma anatta” (= minden dolog, a dolgok végső lényege a nem-én, az éntelenség, az ego nélküliség) – a teljes vágytalanság révén történő megszüntetésével megszűnnek a karmikus képzőerők  …  a bánat, a fájdalom, a szomorúság, a gyötrelem, a betegség, az öregség, a halál, egyszóval a szenvedés”. (Buddha beszédei: A létszomj kioltása, MN 38.)

- Önmaga elfogadtatását úgy is meg tudja tenni, hogy amennyiben nem sikerül valami, belekezd valami másba.


Nap-Oroszlán – Szaturnusz-Mérleg: azzal tud másokért uralkodni és/vagy teremteni számukra, ha elfogadtatja magát olyannak, amilyen.

Szaturnusz-Mérleg – Neptunusz-5. ház: ehhez az önfeláldozásban kell kreativitását kifejeznie, vagyis az önfeláldozásban kell önmagát megvalósítania. Mivel áldozati típus, ezért az említett területek valamelyikén kell az önfeláldozást, az önkéntes lemondást, vagy ennek hiányában az áldozatiságot megélnie.

Hold-Ikrek – Jupiter-Nyilas: tehetségét az alkalmazkodó, kapcsolatteremtő készségben arra kell használnia, hogy másoknak hitet adjon, bizalmat keltsen.

Uránusz-Rák – Jupiter-I. ház: ha felvállalja korlátait az együtt érző gondoskodásban, akkor már érvényesítheti ego-ját, vagyis ő határozhatja meg, hogyan gondoskodik.

Nap-Oroszlán – Plútó-6. ház: spirituális gyógyítással végzett szolgálattal tud teremteni, másokért uralkodni.


Keretsorsfeladat: önfeláldozással történő, szolgálattal végzett spirituális gyógyítással kell magát elfogadtatnia azon keresztül, hogy hitet ad áldozatok számára a mindenkinek megfelelő módon és/vagy ha valamiben nem érzi sikeresnek magát, belekezd valami másba. Az együtt érző gondoskodás módját ebben az esetben ő határozhatja meg. Ekkor elfogadja minden tettének következményét még akkor is, ha az megítélése szerint számára nem kedvező. Ezen keresztül valósíthatja meg önmagát, vívhatja ki mások tiszteletét, megbecsülését, és alakulhat át spirituálisan. 


Személyiség:

Változó: a dolgok megváltoztatását tartja szem előtt, ezért megoldásnak a változtatást tartja. Döntéshelyzetben változtatni fog.

A föld és víz jegyek teljesen egyforma súllyal vannak jelen, így mind az anyag, mind pedig az érzelmek felől közelíti meg a dolgokat.

Negatív: befogadó, passzív, reagáló típus. Mások kezdeményezése után lép.

Nyár: kihasználja lehetőségeit, minden helyzetben megtalálja az előremutató helyzeteket.

Nap-Oroszlán: „Főpap”: másokért uralkodik és teremt számukra, amelyhez a hatalmat, a lehetőséget mindig másoktól kapja. Az emberek hisznek benne, és ez belső lényegéből, a puszta lényéből ered, és ezt a hitet egyedül a megjelenésénél fogva váltja ki másokból. Ilyenek voltak a régi szakrális királyok. „Uralkodó”: mások fölött uralkodik. Hatalma nem a lényéből, belső lényegéből ered, hanem valamilyen eszköz segítségével uralkodik, mint például beosztás, pénz, hatalom. Mások ezért kénytelenek hatalmát elfogadni, de ez részéről már nem valódi uralkodás. A királyok sem a lényükkel uralkodnak, hanem a születésükből adott joguknál fogva. „Despota”: erőszakkal vívja ki az uralkodáshoz való jogot.

Hold-Ikrek: tehetsége van az alkalmazkodásban, a kapcsolatteremtésben. Az Oroszlán-Napnak ezzel segít a teremtésben, az uralkodásban.

Merkúr-Szűz: lényeglátó, a tökéletesség felismerését segíti elő. Az Oroszlán-Nap és Ikrek-Hold között abban közvetít, hogy felismeri, milyen kapcsolatokat kell kialakítani az uralkodáshoz, a teremtéshez.

Vénusz-Rák: érzelmi alapú gondoskodás. Az Ikrek-Holdnak érzelmileg segít a megfelelő kapcsolatok kialakításában.

Mars-Szűz: tervszerű cselekvés. Az Oroszlán-Napot az uralkodás megteremtésében támogatja.


Sorshelyzet:

III. negyed: a befogadás negyede. Olyan sorshelyzeteket is képes elfogadni, amelyek nem teljesen kedvezőek számára. Mindig lesznek körülötte, akik sorsát irányítják.

Dél-nyugat: az energiák kintről kifelé hatnak. Ez azt jelenti, hogy mások mondják meg számára, mit kell tennie, de a felelősség is az övék. Az eseményeken kívül marad.

Sarokházak: az olyan élethelyzetek a jellemzők, ahol radikális változások következnek be.

Cselekvés házak: azokat a területeket jelzik, ahol valamit meg szeretne valósítani.

Ezért a X. háznál a célok a fontosak. Akkor tudja ezeket megvalósítani, ha tudja, miként érheti el azokat. Ezt pedig a 6. ház jelzi. Usui esetében – mivel ott a Plútó áll – ez a spirituális gyógyítás és átalakulás.

A legerősebb ház a X. ház, ezért a 2. házban dől el a sorsa, mert ennek az a 9. háza. Itt az anyagi tapasztalások fontosak. Abban nem áll bolygó, csúcsa a Nyilasban van, amelynek ura a Jupiter, és ez az I. házban áll. Ezért személyiségére az jellemző, hogy az anyagiakat a hittel váltja ki. Mivel a 9. ház csúcsa – ami Nyilas analógia – az Oroszlán jegybe esik, és annak ura is ebben a házban áll, az önmegvalósítást, a kiteljesedést, azaz a másokért történő uralkodást, a teremtést ez segíti elő.Dekádok elemzése:

Először a Szaturnuszt erősítjük, ami dekádok szintjén együtt áll a Holddal.

Nap-Oroszlán (3.d.=Kos) konjunkció Jupiter-Nyilas (2.d.=Kos) szextil Hold-Ikrek (1.d.=Ikrek) konjunkció Szaturnusz-Mérleg (3.d.=Ikrek): akkor tudja élete példájával önmaga elfogadtatásán keresztül mások céljai segítését együtt érző gondoskodásával tanítani, ha a másokért való küzdéssel ad hitet másoknak, ezzel teremt és vívja ki mások megbecsülését, tiszteletét.


A Nap-Jupiter konjunkciót nem tudjuk erősíteni, mivel sem Nyilas (trigon), sem pedig Vízöntő (szextil) állásunk nincs, így meg kell elégednünk a kvadrátos gyengítéssel.

Merkúr-Szűz (2.d.=Bak) kvadrát Nap-Oroszlán (3.d.=Kos) konjunkció Jupiter-Nyilas (2.d.=Kos): a szolgálattal mások céljainak segítése gátolja, hogy a másokért az erőszakos hittérítéssel való küzdéssel kerüljön középpontba.


Ezután a Merkúr erősítését végezzük el.

Plútó-Bika (2.d.=Szűz) trigon Merkúr-Szűz (2.d.=Bak): akkor tudja szolgálattal mások céljait segíteni, ha spirituális gyógyítással végzett szolgálattal másoknak hitet és biztonságot teremt.


Most a Plútót erősítjük.

Mars-Szűz (3.d.=Bika) trigon Plútó-Bika (2.d.=Szűz): ez utóbbit akkor tudja megvalósítani, ha azt másokért küzdve teszi.

A Plútót még a Vénusz-Uránusz konjunkciója szextiljével is tudjuk erősíteni.

Vénusz-Rák (1.d.=Rák) konjunkció Uránusz-Rák (1.d.=Rák) szextil Plútó-Bika (2.d.=Szűz): ez akkor is megvalósul, ha magasabb szellemiségű, együtt érző gondoskodással teremt hitet és biztonságot.

A sort lezárva tehát elmondhatjuk, hogy másokért kell küzdenie szolgálattal végzett spirituális gyógyításon keresztül, és ezzel kell számukra magasabb szellemiségű, együtt érző gondoskodással hitet és biztonságot teremtenie, így majd élete példájával tudja tanítani, hogyan lehet önmaga elfogadtatásán keresztül mások céljait segíteni.


A Vénusz-Uránusz konjunkció erősítése pedig a Mars szextiljével lehetséges.

Mars-Szűz (3.d.=Bika) szextil Vénusz-Rák (1.d.=Rák) konjunkció Uránusz-Rák (1.d.=Rák): magasabb szellemiségű, együtt érző gondoskodást akkor tud végezni, ha szolgálattal másokért küzdve teremt számukra hitet és biztonságot.


A Marsot a már megismert Merkúr analógiájával erősíthetjük.

Merkúr-Szűz (2.d.=Bak) trigon Mars-Szűz (3.d.=Bika): akkor tud szolgálattal másokért küzdve számukra hitet és biztonságot teremteni, ha az ilyen szolgálattal mások céljait segíti.


Már csak a Neptunusz erősítése van hátra, amit a Nap-Jupiter konjunkciójának trigonjával tudunk elvégezni.

Nap-Oroszlán (3.d.=Kos) konjunkció Jupiter-Nyilas (2.d.=Kos) trigon Neptunusz-Kos (2.d.=Oroszlán): amennyiben a másokért való küzdéssel hitet ad másoknak, és ezzel vívja ki mások megbecsülését és tiszteletét, akkor ego-járól, az önérvényesítéséről lemondva önfeláldozással tud majd küzdeni másokért.


Összefoglalva Usui Mikao dekádok szerinti feladata:

- szolgálattal végzett spirituális gyógyítással történő küzdés másokért,

- hit és biztonság teremtése magasabb szellemiségű, együtt érző gondoskodással,

- élete példáján keresztül annak a tanítása, hogyan lehet önmaga elfogadtatásával mások céljait segíteni,

- önfeláldozással történő küzdésen keresztül hitet adni másoknak.


Fényszögek:

Jupiter oppozíció Hold kvadrát Merkúr konjunkció Mars kvadrát Jupiter (T-kvadrát).

Alapanalógia: a kevélység, a rátartiság ellentétes az együtt érző gondoskodással, és ez az ellentét gátolja a szolgálattal történő küzdést másokért.

Mundánházak pozíció: azonosulás a dölyfösséggel, a rátartisággal ellentétes az együtt érző gondoskodás élete példáján keresztüli tanításával, és ez az ellentét gátolja az alárendelt szolgálattal történő küzdést másokért (a 9. mundánházas Jupiter oppozícióban a 3. mundánházas Holddal, és ez az ellentét kvadrátot vet a 6. mundánházas Merkúr-Mars konjunkcióra).

Mundánházak domináció: azonosulás a kevélységgel, a rátartisággal, a beképzeltséggel ellentétes az együtt érző gondoskodás élete példáján keresztüli tanításával, és ez az ellentét gátolja a másokért való küzdés szolgálaton keresztüli, élete példájával történő tanítását (a 9. házas Jupiter oppozícióban a 3. házas Holddal, amely kvadrátot vet a 3. ház uraként a Merkúr és az I. ház uraként a Mars konjunkciójára a 6. mundánházban).

Horizontházak pozíció: azonosulás a vágyaival, az önérvényesítéssel, ego-jával ellentétes az együtt érző gondoskodással a külvilágban és/vagy a párkapcsolatban, és ez az ellentét gátolja az olyan hivatást, ahol alárendelt szolgálattal küzd másokért (az I. házas Jupiter oppozícióban a VII. házas Holddal, amely kvadrátot vet a X. házas Merkúr-Mars konjunkcióra).

Usui feladata fentiek alapján az, hogy olyan hivatást válasszon, ahol együtt érző, alárendelt szolgálattal történő gondoskodással küzdjön másokért, amelynek módját ő döntheti el.


Neptunusz kvadrát Uránusz konjunkció Vénusz szextil Merkúr konjunkció Mars kvinkunksz Neptunusz (oldott kvadrát).

Alapanalógia: az önfeláldozás gátolja az anyagi függetlenséget, és ez a gátoltság támogatja a szolgálattal a másokért történő küzdést, de ezt ellentétesnek éli meg az önfeláldozással.

Horizontházak pozíció: az önfeláldozáson keresztüli kiteljesedés, önmegvalósítás gátolja a lemondást a magasabb szellemiségen keresztüli hit és biztonságteremtésről, de legmagasabb szinten a hit és biztonságteremtés általi megvilágosodásról, amely gátoltság segíti az olyan hivatást, ahol szolgálattal küzd másokért, de ezt ellentétesnek éli meg az önfeláldozáson keresztüli kiteljesedéssel, önmegvalósítással (az 5. házas Neptunusz kvadrátban a 8. házas Uránusz-Vénusz konjunkcióval, amely szextillel nyit a X. házas Merkúr-Mars konjunkcióra, és ez kvinkunkszot vet az 5. házas Neptunuszra). Legmagasabb szinten az Uránusz analógiáját a megvilágosodásban lehet megélni.

Itt jutottunk el a horoszkóp lényegéhez, Usui megvilágosodásának kérdéséhez. Ha ugyanis le tud mondani az öncélú önmegvalósításról, másszóval ego-járól, és így az önfeláldozáson keresztül teljesedik ki, akkor számára nyitva áll az út a hit- és biztonságteremtésen keresztüli megvilágosodáshoz, azaz így már más nem is történhet vele, csak az, hogy megvilágosodik. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Skorpió ascendensének nincs ura, vagyis nem az „eltökélt” ego lesz jellemző rá, hanem a Bika analógiáinak az elutasítása. Ha ez a megrögzöttség, akkor az Ikrek könnyedsége, alkalmazkodókészsége, ha az anyagiságot utasítja el, akkor a Kos másokért történő küzdőkészsége lesz a jellemző rá. Usui esetében az utóbbi volt a meghatározó (az 5. ház csúcsa a Kosban, amelynek ura a X. házban, együttállásban a Merkúrral mint a 8. ház urával).

Ami a kvinkunkszot illeti, az ego-ról történő lemondás esetén a tudattalanjában már nem él meg ellentétet az olyan hivatás, ahol másokért szolgálattal küzd, és az önfeláldozáson keresztüli kiteljesedés között, hiszen az önfeláldozás éppen azt jelenti, hogy le tud mondani ego-járól.


Neptunusz szextil Hold kvadrát Merkúr konjunkció Mars kvinkunksz Neptunusz (oldott kvadrát).

Alapanalógia: az önfeláldozás támogatja az együtt érző gondoskodást, és ez gátolja racionális törekvéseit, de ezzel a gátoltsággal ellentétesnek éli meg az önfeláldozást.

Mundánházak pozíció (itt a Neptunuszt, mint transzcendens bolygót nem vizsgáljuk): az együtt érző gondoskodás élete példájával történő tanítása gátolja a tudatos önérvényesítést a szolgálatban (a Hold a 3. mundánházban kvadrátban a Merkúr-Mars konjunkcióval a 6. mundánházban).

Horizontházak pozíció: lemondás az öncélú önmegvalósításról segíti az együtt érző gondoskodást a külvilágban és/vagy a tartós párkapcsolatban, amely gátolja, hogy célja a tudatos önérvényesítés legyen, de ezt a gátoltságot ellentétesnek éli meg az öncélú önérvényesítésről történő lemondással (az 5. házas Neptunusz szextilben a VII. házas Holddal, amely kvadrátot vet a X. házas Merkúr-Mars konjunkcióra, és az kvinkunkszot az 5. házas Neptunuszra).

Itt csak megerősíteni lehet azt az előzőkben mondottakat, hogy az ego-ról való lemondást jelentő öncélú önmegvalósításról történő lemondással a tudattalanjában már nem ellentétes az a hivatás, ahol másokért szolgálattal küzd.


Neptunusz szextil Hold szemiszextil Uránusz konjunkció Vénusz kvadrát Neptunusz (oldott kvadrát).

Horizontházak pozíció: az önfeláldozással történő önmegvalósítás, kiteljesedés támogatja az együtt érző gondoskodást a párkapcsolatban és/vagy a külvilágban, de gátolja a lemondást a hit- és biztonságteremtésen keresztüli megvilágosodásról. Az együtt érző gondoskodásról úgy gondolhatja, hogy akkor le kell mondania a hit- és biztonságteremtésen keresztüli megvilágosodásról (az 5. házas Neptunusz szextillel nyit a VII. házas Holdra, és kvadrátot vet a 8. házas Uránusz-Vénusz konjunkcióra, amely szemiszextilt kap a Holdtól).

Mivel azonban az önfeláldozással történő kiteljesedés gátolja a lemondást a hit- és biztonságteremtésen keresztüli megvilágosodásról, így a tudattalanjában is már az jelenik meg, hogy az együtt érző gondoskodással már nem kell lemondani a hit- és biztonságteremtésen keresztüli megvilágosodásról.

Az elmondottakból kiderül, hogy megvilágosodásának kulcsa az önfeláldozás.

Az ezt jelentő 5. házas Neptunusznak azonban nincs felső fényszöge, így azt támogatni csak dekádok szintjén lehet. A dekádok elemzésénél azonban már megállapítottuk, hogy amennyiben másokért küzdve hitet ad másoknak, akkor már önfeláldozással tud másokért küzdeni. Ehhez pedig szolgálattal kell mások céljait segítenie.

Ususi Mikao életéből tudjuk, hogy egész életét az előbb említettek jellemezték. Ebben döntő szerepet játszott annak felismerése, hogy a gyógyulás és a spirituális fejlődés egyben a megvilágosodáshoz vezető út is. Ezért is keresett olyan módszert, amely alkalmas a poláris tudat megvilágosodott tudattá alakítására. A megoldást a tibeti Gyémánt Lótusz Szútrában, illetve a legmagasabb színtű tantrikus és Vadzsrajana meditációkban találta meg. Ez vezetett később Buddhához hasonlóan a megvilágosodásához.


Pont ma ne mérgelődj!

Pont ma ne aggodalmaskodj!

Légy ma hálás mindenért!

Hálás szívvel munkálkodj sorsodon!

Légy ma kedves mindenkihez!


Minden reggel és este, imára kulcsolt kézzel

Gondolatban és hangosan mondd ki e szavakat.


Az Usui-féle módszer a lélek és a test jobbítására.

Az alapító, Usui Mikao                                                                                                    Szőcsik László

Usui Mikao

horoszkópja